Ga naar zoekveld

Verantwoording en jaarverslagen

Bekijk op deze pagina verschillende documenten zoals verantwoording, jaarverslagen en verslagen van de ledenraad

Verantwoording

ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling

De EO is door de Belastingdienst erkend als ANBI. Meer informatie over belastingvoordelen lees je hier. Hieronder vind je informatie en documenten omtrent ANBI.

ANBI informatie

Ga naar

ANBI informatie

Standaardformulier publicatieplicht ANBI 2022 (.pdf)

Standaardformulier publicatieplicht ANBI 2021 (.pdf)

Standaardformulier publicatieplicht ANBI 2020 (.pdf)

Gedragscode integriteit Publieke Omroep

De EO houdt zich aan de Gedragscode Integriteit Publieke Omroep. Binnen de vereniging van de EO zijn bestuur en toezicht goed van elkaar gescheiden zijn, zoals de code aanwijst. Hieronder vind je alle documenten die hierover verantwoording afleggen.

Overzicht nevenfuncties Raad van Bestuur - 1 februari 2024 (.pdf)

Overzicht nevenfuncties Raad van Toezicht - 1 februari 2024 (.pdf)

Nevenfuncties belangrijke journalistieke functionarissen - 1 februari 2024 (.pdf)

Register Geschenken, uitnodigingen en andere voordelen - 1 februari 2024 (.pdf)

Register Financiële belangen en beleggingen - 1 februari 2024 (.pdf)

Vereniging

Statuten EO (.pdf)

EO Redactiestatuut (.pdf)

Jaarverslagen

Het jaarverslag van 2023 >>

Het jaarverslag van 2022 >>

Het jaarverslag van 2021 >>

Jaarverslag 2020 (.pdf)

Jaarverslag 2019 (.pdf)

Jaarverslag 2018 (.pdf)

Jaarverslag 2017 (.pdf)

Jaarverslag 2016 (.pdf)

Jaarverslag 2015 (.pdf)

Jaarverslag 2014 (.pdf)

Jaarverslag 2013 (.pdf)

Jaarverslag 2012 (.pdf)

Jaarverslag 2011 (.pdf)

Jaarverslag 2010 (.pdf)

Missie & ons verhaal

Ga naar

Missie & ons verhaal

Verslagen ledenraad

Verslag Ledenraad 13 april 2024 (.pdf)

Verslag EO Ledenraad 9 december 2023 (.pdf)

Verslag Ledenraad 16 september 2023 (.pdf)

Verslag Ledenraad 23 april 2022 (.pdf)

Verslag EO Ledenraad 11 december 2021 (.pdf)

Verslag EO Ledenraad 11 september 2021 (.pdf)

Verslag EO Ledenraad 10 april 2021 (.pdf)

Verslag EO Ledenraad 12 december 2020 (.pdf)

Verslag EO Ledenraad 12 september 2020 (.pdf)

Verslag EO Ledenraad 4 april 2020 (.pdf)