Ga naar zoekveld

Verantwoording en jaarverslagen

Bekijk op deze pagina verschillende documenten zoals verantwoording, jaarverslagen en verslagen van de ledenraad

Verantwoording

ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling

De EO is door de Belastingdienst erkend als ANBI. Meer informatie over belastingvoordelen lees je hier. Hieronder vind je informatie en documenten omtrent ANBI.

ANBI informatie

Ga naar

ANBI informatie

Standaardformulier publicatieplicht ANBI 2020 (.pdf)

Gedragscode integriteit Publieke Omroep

De EO houdt zich aan de Gedragscode Integriteit Publieke Omroep. Binnen de vereniging van de EO zijn bestuur en toezicht goed van elkaar gescheiden zijn, zoals de code aanwijst. Hieronder vind je alle documenten die hierover verantwoording afleggen.

Overzicht nevenfuncties Raad van Bestuur (.pdf)

Overzicht nevenfuncties Raad van Toezicht (.pdf)

Nevenfuncties belangrijke journalistieke functionarissen (.pdf)

Overzicht publicatie geschenkenregister 2021 (.pdf)

Register Financiele belangen en beleggingen 2021 (.pdf)

Vereniging

Statuten EO (.pdf)

EO Redactiestatuut (.pdf)

Jaarverslagen

Het jaarverslag van 2021 >>

Jaarverslag 2020 (.pdf)

Jaarverslag 2019 (.pdf)

Jaarverslag 2018 (.pdf)

Jaarverslag 2017 (.pdf)

Jaarverslag 2016 (.pdf)

Jaarverslag 2015 (.pdf)

Jaarverslag 2014 (.pdf)

Jaarverslag 2013 (.pdf)

Jaarverslag 2012 (.pdf)

Jaarverslag 2011 (.pdf)

Jaarverslag 2010 (.pdf)

Missie & ons verhaal

Ga naar

Missie & ons verhaal

Verslagen ledenraad

Verslag EO Ledenraad 10 april 2021 (.pdf)

Verslag EO Ledenraad 12 december 2020 (.pdf)

Verslag EO Ledenraad 12 september 2020 (.pdf)

Verslag EO Ledenraad 4 april 2020 (.pdf)

Verslag EO Ledenraad 7 december 2019 (.pdf)

Verslag EO Ledenraad 14 september 2019 (.pdf)

Verslag EO Ledenraad 13 april 2019 (.pdf)