Ga naar zoekveld

Eduard van Middendorp onderneemt volgens Bijbelse principes

20 februari 2023 · Leestijd 2 min

Wie zijn de bevlogen ondernemers die betrokken zijn bij de EO? Deze maand zetten we in de rubriek 'Spot on' de schijnwerper op Eduard van Middendorp. Hij is eigenaar van een bouwbedrijf en al sinds het beginstadium zakelijk lid van de EO. Wat drijft hem?

"Er is maar één almachtig God. Maar ook veel andere machten, zoals de macht van rijkdom en geld. En daar was ik bang voor. Voordat ik ondernemer werd vond ik het vanzelfsprekend dat onze klanten liefdevol en eerlijk geholpen werden. Maar zou dat zo blijven als het 'mijn' geld zou zijn?"

Liefdevol en eerlijk leven

"Ik heb getwijfeld over de overname van het bedrijf waar ik werkte, ik wilde namelijk niet dat geld een grotere invloed zou krijgen op mijn leven en op de besluitvorming en de omgang met klanten. Bij de Kamer van Koophandel heb ik laten vastleggen dat ik het bedrijf wilde voeren op basis van Spreuken 21:21: 'Als je probeert om liefdevol en eerlijk te leven, vind je leven, rechtvaardigheid en eer'.

Dat was een soort van reminder voor mezelf, maar gelukkig heeft Onze Vader ook praktische manieren gegeven om de Mammon de macht te ontnemen: het geven van de eersteling."

Tienden

"Terwijl ik een plan had om in vijf jaar schuldenvrij te zijn en elke euro werkkapitaal moest lenen, ben ik gelijk begonnen met het geven van 10% van de (geprognosticeerde) winst.

God zegt in Maleachi 3:10: 'Stel Mij maar eens op de proef … Breng alle tienden naar mijn voorraadkamer, zodat er voedsel in mijn tempel is, en zie dan of Ik niet de sluizen van de hemel voor jullie open en zegen in overvloed op je land laat neerdalen'

Wat blijkt? God is een briljante ondernemer!"

Meebouwen aan een hoopvolle samenleving

"Naast de zondagse diensten die ons gezin bezoekt, ervaren wij God tijdens de BEAM Kerkdiensten en op de EO-Jongerendag. Zo mag ik een deel van mijn (zakelijke) tienden teruggeven aan God door de EO te ondersteunen. Zo bouw ik graag mee aan een hoopvolle samenleving.

To God be the glory!"