Ga naar zoekveld

Aart Jan Verdoold: "Wie ben jij, als ondernemer, in het kerstverhaal?"

20 december 2023 · Leestijd 2 min

Gelovig of niet gelovig; het is altijd goed om je eens te verplaatsen in het bekende Kerstverhaal. Wie ben jij in dit verhaal? Of, wie ben jij als ondernemer in dit verhaal? Misschien ben je wel de herbergier, die zijn laatste ‘kamer’ verhuurde aan Jozef en Maria. Of ben je toch de vrije ondernemer in de persoon van een van de herders?

In de laatste maand van het jaar, zijn de meeste ondernemers gewoon hartstikke druk. Kerst is inmiddels ook verworden tot een gezellig en commercieel feest, waar de ondernemer graag een graantje van meepikt. En bovendien eindigt op 31 december voor veel ondernemingen het boekjaar. Een drukke periode dus!

Naast de drukte, leeft de ondernemer, net als iedereen overigens, in een spannende tijd. Los van de geopolitieke spanningen, conflicten en oorlogen, is de bestaanszekerheid voor ondernemers in Nederland niet vanzelfsprekend. Of toch op zijn minst onzekerder. Een verstikkende toename van regelgeving en steeds oplopende belastingen in welke vorm dan ook. Een punt van kritiek hier, wat mij betreft op ‘’mijn eigen’’ ChristenUnie, die hierin meegaat.

Maar even vergeet dat de ondernemer naast bestaanszekerheid voor zijn eigen toko, ook bestaanszekerheid wil kunnen blijven borgen voor zijn mensen; de werknemer! En o ja, óok wil ondernemen op een maatschappelijk verantwoordde wijze. Laat zoveel mogelijk (familie)kapitaal in de onderneming, da’s goed voor de onderneming zelf en voor alle herders en schaapjes in het bedrijf.

Ben ik dan alleen maar pessimistisch? Nee zeker niet, want de Kerstboodschap is van alle tijd.
De Kerstboodschap voor jou als ondernemer staat wat mij betreft parallel aan de mega-interventie van de engelen vanuit de hemel. De boodschap was direct aan ‘de ondernemers’ met hun schapen. ‘Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen’. En dan kom ik uit bij hoop en verwachting op een betere wereld voor iedereen. Misschien wel tegen beter weten of zíen in, maar daarom ook de ‘supernatural’ actie van de hemel. Wij geloven het zelf niet, het is ons gegeven.

Thank God it’s Christmas!

Wie ben jij in het kerstverhaal?
Wie ben jij in het kerstverhaal?

Doe de test