Ga naar zoekveld

Aart Jan Verdoold: 'Vanuit de kern!'

27 maart 2024 · Leestijd 2 min

Pasen als het feest van de opstanding van Jezus uit de dood, een feest van nieuw leven en perspectief, staat misschien ver van je af. Ik snap dat eigenlijk wel. Het is een verhaal van ongeveer 2.000 jaar geleden over een man die werd gemarteld en gedood om vervolgens na drie dagen op te staan. Vanuit verschillende invalshoeken ongeloofwaardig en bizar.

De gedachte dat uit niets, iets ontstaat of vanuit dood weer leven, blijft me bezighouden. De natuur om ons heen biedt mij enige houvast en verbazingwekkende voorbeelden. Neem de graankorrel; pot deze in de grond, de graankorrel sterft af en vanuit de kern groeit er leven. Toch een stukje opstanding? Net als de wisselende seizoenen: van lente (leven), zomer (volgroeien), herfst (afsterven) naar winter (dood). Om vervolgens hieruit het nieuwe leven weer aan te vangen.

In de business zijn er natuurlijk ook tal van voorbeelden van (bijna) failliete ondernemers met een plan of uitvinding, die uiteindelijk super succesvol zijn geworden. Neem bijvoorbeeld Harland Sanders, die in 1952 na verschillende mislukte ondernemingen van zijn laatste geld Kentucky Fried Chicken oprichtte. Vanuit de kern van zijn ondernemerschap groeide een nieuwe levensvatbare onderneming tot een wereldconcern.

Vanuit de kern groeit er dus iets nieuws. Wat afsterft is ballast, ongeloof en kwaad. Wat overblijft is liefde; de kern. De kern van nieuw leven en toekomstperspectief. Laten we samen én ieder voor zich steeds opzoek gaan naar die liefde. Of zoals de Black Eyed Peas in ‘Where is the love?’ zingen: Father, Father, Father help us, send some guidance from above.

Weet je het in de zoektocht even niet meer? Dan is er altijd nog dat voorbeeld van 2.000 jaar geleden, van die wonderlijke man. Hij, die het goede deed, niemand uitsloot, iedereen liefhad, wijze woorden sprak en uiteindelijk onschuldig werd vermoord. Maar vanuit de kern, de liefde, weer opstond.

Dát is Pasen!

Meer weten over Pasen
Meer weten over Pasen

Doe de Paasquiz!