Ga naar zoekveld

Arbeidsvoorwaarden

Als medewerker van de EO val je onder de CAO voor Omroeppersoneel. In deze CAO zijn o.a. salaris-indelingen en andere arbeidsvoorwaarden vastgelegd. Hieronder staan enkele arbeidsvoorwaarden die gelden voor EO-medewerkers op een rij.

Arbeidsduur

Een fulltime werkweek bij de EO is 36 uur. Een medewerker houdt zelf zijn/haar uren bij in het digitale urenregistratiesysteem (Inventive).

Vakantie

Op fulltime-basis heb je recht op 200 verlofuren per jaar.
Vakantiebijslag is 8% van het jaarinkomen. De berekeningswijze is: maandsalaris x 12 x 8%.

Decemberuitkering

6% van het jaarinkomen inclusief vakantiebijslag. De berekeningswijze is: ((maandsalaris x 12) + vakantiebijslag) x 6%.

Tegemoetkoming kosten woon-werkverkeer (vanaf 2023)

Als EO willen we onze CO2-uitstoot reduceren. In de ‘Regeling Tegemoetkoming reiskosten Woon-werkverkeer’ wordt daarom onderscheid gemaakt tussen ‘groen’ reizen en ‘grijs’ reizen. Het reizen op een ‘groene’ wijze wordt gestimuleerd ten opzichte van het reizen op een ‘grijze’ wijze.

  1. Met ‘groen’ reizen bedoelen we het reizen op een CO2-neutrale wijze. Bijvoorbeeld met het openbaar vervoer (trein, bus), met de (elektrische) fiets, met een volledig elektrische auto, met een plug-in hybrid auto (mits je de woon-werkafstand volledig elektrisch rijdt), met een volledig elektrische scooter en dergelijke. De vergoeding voor ‘groen’ reizen is € 0,21 per kilometer. Deze vergoeding is bij 5 reisdagen per week gemaximeerd op € 331,58 per maand; voor minder dagen naar rato.
  2. ‘Grijs’ reizen is het reizen op een niet-CO2-neutrale wijze. Bijvoorbeeld met een auto met verbrandingsmotor, een hybride-auto (inclusief de plug-in hybrid als je bij de woon-werkafstand geheel of gedeeltelijk gebruik maakt van de verbrandingsmotor), een motor en dergelijke.  De vergoeding voor ‘grijs’ reizen is € 0,147 (€0,21 maal 70%) per kilometer.
     Je kunt bij 5 reisdagen per week een maximale vergoeding van € 198,95 per maand ontvangen; voor minder dagen naar rato.

Cafetariaregeling

De cafetariaregeling geeft je de mogelijkheid om bepaalde delen van je brutoloon te ruilen tegen een netto vergoeding, waarbij je over dat ingeruilde deel van je brutoloon geen belasting hoeft te betalen. Het doel is dat je optimaal gebruik kunt maken van fiscaal-vriendelijke beloningsvormen, waardoor je uiteindelijk meer nettoloon overhoudt. Per jaar kun je bepalen of je wel of niet gebruik maakt van de cafetariaregeling. Je kunt bijvoorbeeld je vakantiebijslag of decemberuitkering inruilen voor een fiets of een hogere vergoeding woon-werkverkeer.

Zorgverzekering

Je moet zelf een zorgverzekering afsluiten. Je kunt bij PNO Zorg of bij Pro Life van een collectieve regeling gebruikmaken. Daarnaast geeft de EO op grond van de CAO een extra werkgeversbijdrage van € 30,- bruto per maand, ongeacht waar je verzekerd bent. Bij PNO Zorg betekent de collectieve regeling het dat je 5% collectiviteitkorting krijgt op de basisverzekering en 10% korting op een aanvullende verzekering en op de tandartsverzekering. Voor informatie zie www.pnozorg.nl. Bij Pro Life kun je 5% korting op de basispremie en 15% korting op de premie van de aanvullende verzekering en de tandartsverzekering krijgen. Voor meer informatie zie www.prolife.nl.

Pensioenpremie

Als medewerker van de EO bouw je pension op bij PNO Media. De werknemersbijdrage aan de pensioenpremie is per jaar 7,9% van het salarisdeel boven de franchise. Dit is het deel waarover je geen pensioen opbouwt. Onder salaris wordt in dit verband verstaan het salaris op fulltime basis. Deze inhouding is alleen voor werknemers die 21 jaar of ouder zijn. Werknemers jonger dan 21 jaar zijn geen eigen bijdrage verschuldigd.