Ga naar zoekveld

Arbeidsvoorwaarden

Als medewerker van de EO val je onder de CAO voor Omroeppersoneel. In deze CAO zijn o.a. salaris-indelingen en andere arbeidsvoorwaarden vastgelegd. Hieronder staan enkele arbeidsvoorwaarden die gelden voor EO-medewerkers op een rij.

Arbeidsduur

Een fulltime werkweek bij de EO is 36 uur. Een medewerker houdt zelf zijn/haar uren bij in het digitale urenregistratiesysteem (Inventive).

Vakantie

Op fulltime-basis heb je recht op 200 verlofuren per jaar.
Vakantiebijslag is 8% van het jaarinkomen. De berekeningswijze is: maandsalaris x 12 x 8%.

Decemberuitkering

6% van het jaarinkomen inclusief vakantiebijslag. De berekeningswijze is: ((maandsalaris x 12) + vakantiebijslag) x 6%.

Tegemoetkoming kosten woon-werkverkeer

De tegemoetkoming wordt berekend op basis van de tarieven voor openbaar vervoer, ongeacht of je met OV of met eigen vervoer komt. Je ontvangt maandelijks een tegemoetkoming ter hoogte van de kosten van een maandtrajectkaart voor de afstand woonplaats – Hilversum, waarbij een bovengrens geldt van 24 NS-tariefeenheden (enkele reis). Als je met OV reist, kun je, indien je extra kosten hebt, in aanmerking komen voor een extra vergoeding van maximaal € 50 netto per maand. Bij minder dan 5 dagen per week werken op het kantoor in Hilversum geldt de volgende tegemoetkoming: bij 4 dagen werken 100%, bij 3 dagen werken 75%, bij 2 dagen werken 50% en bij 1 dag werken 25%.

Cafetariaregeling

De cafetariaregeling geeft je de mogelijkheid om bepaalde delen van je brutoloon te ruilen tegen een netto vergoeding, waarbij je over dat ingeruilde deel van je brutoloon geen belasting hoeft te betalen. Het doel is dat je optimaal gebruik kunt maken van fiscaal-vriendelijke beloningsvormen, waardoor je uiteindelijk meer nettoloon overhoudt. Per jaar kun je bepalen of je wel of niet gebruik maakt van de cafetariaregeling. Je kunt bijvoorbeeld je vakantiebijslag of decemberuitkering inruilen voor een fiets of een hogere vergoeding woon-werkverkeer.

Zorgverzekering

Je moet zelf een zorgverzekering afsluiten. Je kunt bij PNO Zorg of bij Pro Life van een collectieve regeling gebruikmaken. Daarnaast geeft de EO op grond van de CAO een extra werkgeversbijdrage van € 30,- bruto per maand, ongeacht waar je verzekerd bent. Bij PNO Zorg betekent de collectieve regeling het dat je 5% collectiviteitkorting krijgt op de basisverzekering en 10% korting op een aanvullende verzekering en op de tandartsverzekering. Voor informatie zie www.pnozorg.nl. Bij Pro Life kun je 5% korting op de basispremie en 15% korting op de premie van de aanvullende verzekering en de tandartsverzekering krijgen. Voor meer informatie zie www.prolife.nl.

Pensioenpremie

Als medewerker van de EO bouw je pension op bij PNO Media. De werknemersbijdrage aan de pensioenpremie is per jaar 7,9% van het salarisdeel boven de franchise. Dit is het deel waarover je geen pensioen opbouwt. Onder salaris wordt in dit verband verstaan het salaris op fulltime basis. Deze inhouding is alleen voor werknemers die 21 jaar of ouder zijn. Werknemers jonger dan 21 jaar zijn geen eigen bijdrage verschuldigd.