Ga naar zoekveld

ANBI informatie

Naam: Vereniging tot Bevordering van de Evangelieverkondiging via Radio en Televisie “De Evangelische Omroep”
IBAN: NL59ABNA05504147 46
RSIN: 001939890
Postadres:
Postbus 21000
1202 BA HILVERSUM

Doelstelling

De Evangelische Omroep wil een bijdrage leveren aan pluriformiteit binnen het publieke bestel door verhalen te vertellen over God en over het volgen van Jezus.

Actueel beleidsplan

Het actuele beleid staat weergegeven in het meerjarenbeleidsplan.

Bestuur en Raad van Toezicht

De samenstelling van het bestuur en de Raad van Toezicht vindt u op de website van de EO.

Beloningsbeleid

Raad van Toezicht

Leden van de Raad van Toezicht kunnen aanspraak maken op een reis- en onkostenvergoeding, en ontvangen niet-bovenmatig vacatiegeld voor hun werkzaamheden voor de EO. De hoogte van het vacatiegeld is terug te vinden in het jaarverslag van de EO dat wordt gepubliceerd op de website van de EO.

Raad van Bestuur

De Raad van Toezicht stelt de bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden voor iedere bestuurder afzonderlijk vast in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. De Wet Normering Topinkomens is van toepassing op de Evangelische Omroep. De hoogte van de beloning is terug te vinden in het jaarverslag van de EO dat wordt gepubliceerd op de website van de EO.

Medewerkers

Personeelsleden van de Evangelische Omroep worden beloond conform de "CAO voor het Omroeppersoneel".

Verslaglegging

In het jaarverslag vindt u een uitgebreid verslag van onze activiteiten en een uitgebreid financieel verslag. Het jaarverslag wordt jaarlijks gepubliceerd op de website van de EO.