Ga naar zoekveld

Werken bij de EO

De EO (Evangelische Omroep) is een eigentijds mediabedrijf (met televisie, radio, internet, bladen en evenementen) met een open bedrijfscultuur en aandacht voor opleiding, ontwikkeling, flexibiliteit en kwaliteit van medewerkers.

Nieuwe leden voor ledenraad van de EO

Hilversum

Recruiter

Mariëlle Kloosterhuis

Weet jij je verbonden met de missie van de EO? Ben je in staat om als klankbord te functioneren voor de raad van bestuur? Houd je van een goed inhoudelijk gesprek en voel jij je thuis bij de veelkleurigheid van de EO? Dan is een plek in de ledenraad mogelijk iets voor jou. We zoeken namelijk een groot aantal nieuwe leden.

Wat ga je doen?
De ledenraad bestaat uit 67 leden uit de brede achterban van de EO. Driemaal per jaar vergadert de ledenraad en beïnvloedt het gevoerde beleid van de EO op hoofdlijnen. Daarnaast ga je op werkbezoek bij de EO om je verder te verdiepen in de keuzes waar de EO voor staat. De ledenraad beoordeelt het toezicht van de raad van toezicht, en voert het gesprek met het bestuur over het gevoerde beleid. Daarnaast wordt de ledenraad om advies gevraagd in de eerste fase van het opstellen van het meerjarenbeleidsplan.

Wie ben jij? 

 • Je bent lid van de EO, of je bent bereid lid te worden, en staat van harte achter de grondslag. 
 • Je bent christen en kerkelijk betrokken, en staat open voor christenen uit andere geloofsstromingen.
 • Je voelt je thuis bij de veelkleurigheid van de EO. 
 • Je bent maatschappelijk betrokken.
 • Je bent in staat om het goede gesprek te voeren (luistervaardig, to the point, onderscheid tussen personen en zaken).
 • Je bent bereid om je te verdiepen in de content van de EO.
 • Je bent digitaal vaardig. 
 • Je bent in staat om langere vergaderstukken te lezen en te begrijpen.
 • Je hebt inzicht in de bestuursstructuur van de EO en de eigen plaats en functie van de ledenraad daarin, zie https://over.eo.nl/bestuur.
 • Je bent in staat om als klankbord te functioneren ten opzichte van het EO-bestuur, en het gesprek over missie en identiteit met hen te voeren. 
 • Je hebt oog voor de complexiteit van het krachtenveld waarin de EO functioneert (achterban, politiek, de NPO).
 • Je bent in staat om het toezicht van de raad van toezicht te beoordelen. 

Verder zal bij de selectie worden gekeken naar leeftijd, geslacht, culturele achtergrond, regionale achtergrond en beroepsachtergrond. Dit om de ledenraad representatief te laten zijn voor de achterban van de EO. Daarom nodigen we met name uit om te solliciteren:

 • kandidaten die na 1980 zijn geboren. 
 • kandidaten met een multiculturele achtergrond.

Uiteraard zijn ook alle anderen van harte welkom om te solliciteren. De gesprekken worden gevoerd in de maanden juni tot en met augustus 2022. De nieuwe leden die worden benoemd, starten per 1 juli 2023. 

Reageren?
Heb je belangstelling? Je kunt onder deze vacature online tot uiterlijk 28 mei a.s. solliciteren. Heb je vragen? Dan kun je contact opnemen met Annerieke Meerkerk, ledenraad@eo.nl of 06-11176305.

Vraag over deze vacature?

Mariëlle Kloosterhuis

06-50265021

marielle.kloosterhuis@eo.nl

Connect op LinkedIn

Solliciteer direct

Persoonlijke informatie

We accepteren PNG, JPG, en JPEG bestanden.

Motivatie *

Schrijf jouw motivatie... *

CV *

We accepteren PDF, DOCX, JPG en PNG bestanden.

Wat is je geboortedatum? *

In welke provincie woon je? *

In welke provincie woon je? *

Bij welk kerkgenootschap ben je betrokken? *

Bij welk kerkgenootschap ben je betrokken? *

Wat is de naam van je kerkelijke gemeente? *