Ga naar zoekveld

Werken bij de EO

De EO (Evangelische Omroep) is een eigentijds mediabedrijf (met televisie, radio, internet, bladen en evenementen) met een open bedrijfscultuur en aandacht voor opleiding, ontwikkeling, flexibiliteit en kwaliteit van medewerkers.

Financiële expert Raad van Toezicht

Hilversum

Recruiter

David Reitsma

Per 1 januari 2022 is er plek voor een nieuw lid voor de Raad van Toezicht van de EO.

We zoeken iemand die de Raad van Toezicht wil versterken met financiële expertise. Iemand die vanuit governance oogpunt de financiële rol kan pakken en de EO hier verder in kan brengen.

De governance structuur van de EO heeft als doel te komen tot zorgvuldige besluitvorming, vanuit optimale en duurzame verhoudingen. Het vertrouwen en de verbinding in dit gesprek zijn een basishouding en daarmee van groot belang.

Geïnspireerd door haar christelijke identiteit zet de EO zich in voor diversiteit binnen de organisatie. Gekwalificeerde vrouwen en mannen, ongeacht nationaliteit, culturele achtergrond, geaardheid of beperking zijn van harte welkom om te solliciteren.

Rol van de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de afwegingen die het bestuur maakt en is de werkgever van het bestuur. Dit is een zelfstandige toezichtsbevoegdheid. De Raad van Toezicht moet toetsen of de volgende vier afwegingen in ieder geval zijn meegenomen in de besluitvorming: de belangen van de vereniging, het bedrijf, de stakeholders en de doelstelling.

De Raad van Toezicht heeft om deze rol kracht bij te zetten een aantal bevoegdheden:

 • Benoeming, schorsing en ontslag bestuur
 • Goedkeuring van meerjarenbeleidsplan, begroting, jaarplan, jaarverslag en jaarrekening 
 • Toetsingsrecht van alle belangrijke besluiten zoals verwoord in de statuten
 • Informele advisering en beïnvloeding op hoofdlijnen van beleid
 • Overige statutaire bevoegdheden

De Raad van Toezicht laat zich bij zijn werk adviseren door een drietal commissies uit eigen midden, te weten de Identiteitscommissie, de Financiële Commissie en de Remuneratiecommissie.

Wie ben jij?

 • Je past met wie je bent, hoe je in het leven staat en waarom je doet wat je doet goed bij de missie van de EO.
 • Expertise en ervaring op het gebied van nieuwe media is een pré;
 • Je beschikt over een brede maatschappelijke en bestuurlijke ervaring in een complexe omgeving;
 • Je hebt kennis van de actuele ontwikkelingen in governance;
 • Je hebt bij voorkeur ruime ervaring in het zelf besturen van grotere organisaties en de problemen op het grensvlak van de publieke en private sector;
 • Je hebt WO werk- en denkniveau. 

Wat zoeken wij?

Wij zoeken een kandidaat die verbindend werkt. In het werk met mensen maar ook met de missie van de EO. Verbonden met het ‘DNA’ van de EO. Iemand die over een relevant netwerk beschikt. Kennis heeft van de kerkelijke, maatschappelijke en politieke ontwikkelingen en deze weet in te zetten voor de functie.

Die het vermogen heeft om de Raad van Bestuur met tegenwicht, advies en als klankbord terzijde te staan. Daarnaast een scherp oog hebben voor risico’s die de missie, de identiteit en het voorbestaan van de EO kunnen bedreigen. Begrip en gevoel voor specifieke omgevingsfactoren die het functioneren van de EO beïnvloeden.

Iemand die gevoel heeft voor de taken, verantwoordelijkheden en verhoudingen van de verschillende bestuurlijke EO-organen. Onafhankelijk en integer zijn en geen onverenigbare belangen hebben. Je moet gevoel hebben voor het veranderend maatschappelijk klimaat. Daarnaast moet je beschikken over voldoende tijd (anderhalve dag per maand) en bereid te zijn om op kritieke momenten aan de EO prioriteit te geven.

Wie zijn wij?

De EO is een eigentijds mediabedrijf en maakt deel uit van het publieke bestel. Overtuigd van Gods liefde voor iedereen, vertellen we verhalen over God en het volgen van Jezus. Verhalen vertellen is ons vak. Zo bouwen we al 50 jaar mee aan een hoopvolle samenleving. Dat doen we door content te maken op verschillende platforms: televisie, radio, internet en via bladen en evenementen. We gaan graag het gesprek aan. Zo zoeken we verbinding en brengen we het Evangelie dichtbij. De EO doet dat met ongeveer 370 enthousiaste professionals in een inspirerend en innovatief werkklimaat met laagdrempelige bedrijfscultuur. 

Het gaat om een onbezoldigde functie, waar een vergoeding op basis van de vacatieregeling van toepassing is.

Reageren?

Je kan reageren op deze vacature tot en met 23 september door via onderstaande button te solliciteren. Wil je meer informatie over de vacature, neem dan gerust contact op met Janneke de Leede via Janneke.de.leede@eo.nl.


Vraag over deze vacature?

Solliciteer direct

Persoonlijke informatie

We accepteren PNG, JPG, en JPEG bestanden.

Motivatie *

Schrijf jouw motivatie... *

CV *

We accepteren PDF, DOCX, JPG en PNG bestanden.

Hoe pas jij bij de Missie van de EO? *

Hoe ben je bij deze vacature terecht gekomen?

Motivatiebrief als bijlage?

Dit veld is optioneel.