Ga naar zoekveld

Werken bij de EO

De EO (Evangelische Omroep) is een eigentijds mediabedrijf (met televisie, radio, internet, bladen en evenementen) met een open bedrijfscultuur en aandacht voor opleiding, ontwikkeling, flexibiliteit en kwaliteit van medewerkers.

Bestuurslid stichting EO Metterdaad

Hilversum

Recruiter

Mariëlle Kloosterhuis

Wil jij jouw tijd, inzicht en vaardigheden inzetten om het bestuur van stichting EO Metterdaad te versterken? Dan horen we dat graag, want wij zijn vanaf 1 april 2023 op zoek naar een nieuw bestuurslid.

Stichting EO Metterdaad is verantwoordelijk voor besteding van de fondsen die onder de naam EO Metterdaad worden geworven via de kanalen van de Evangelische Omroep. Als bestuurslid ben je, samen met je medebestuursleden, verantwoordelijk voor het besturen van de stichting. De werkzaamheden van het bestuur hebben een toezichthoudend karakter; het dagelijkse werk is in handen van de Evangelische Omroep en wordt uitgevoerd onder leiding van het hoofd van de afdeling. De functie is onbezoldigd, onkosten worden vergoed.

Jouw profiel

  • Je bent in staat om op bestuurlijk niveau positief kritisch mee te denken over strategische keuzes in het meerjarenbeleidsplan, jaarplan en andere beleidstukken;
  • Je hebt inzicht in en ervaring met verantwoordingen op financieel gebied (begroting, jaarrekening, e.d.);
  • Je beschikt over inhoudelijke kennis, visie en feeling op het gebied van ontwikkelingssamenwerking en kent de non-profitsector;
  • Je bent een teamspeler voor zowel je medebestuursleden als het hoofd van de afdeling;
  • Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk;
  • Je hebt circa tien dagdelen per jaar beschikbaar voor vergaderingen en de voorbereiding daarvan;
  • Je bent een overtuigd christen en staat van harte achter de doelstelling van EO Metterdaad.


EO Metterdaad
Al 50 jaar zet de Evangelische Omroep (EO) haar mediakanalen in om aandacht te vragen voor mensen die wereldwijd leven in armoede, nood en onrecht. Onder de titel EO Metterdaad maakt de EO content waarmee vanuit christelijke waarden ook fondsen worden geworven voor zending, hulp- en ontwikkelingsprojecten.
Deze fondsen worden op een verantwoorde manier uitgegeven door stichting EO Metterdaad. Via (christelijke) partnerorganisaties in Nederland worden de fondsen wereldwijd besteed aan kleine en grote projecten, zowel structureel als noodhulp. De afgelopen jaren heeft EO Metterdaad gemiddeld ongeveer € 6 miljoen per jaar aan giften ontvangen.

Reageren
Meer weten of solliciteren? Dan kan via bestuur.metterdaad@eo.nl t.a.v Ineke Schaddelee en Addie van Dalen.
Voor deze functie kun je niet online solliciteren op deze website.
Reageren kan tot 28 februari 2023

Vraag over deze vacature?

Mariëlle Kloosterhuis

06-50265021

marielle.kloosterhuis@eo.nl

Connect op LinkedIn

Solliciteer direct

Persoonlijke informatie